Dziś jest: niedziela, 03-07-2022
Imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

Leśnicka Majówka - Święto Kwiatów

Świeto Kwiatów 2016 - fotka.jpeg

30 kwietnia br. odbyła się Leśnicka Majówka - Święto Kwiatów. Organizatorami imprezy byli Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminny Zarząd i Koło DFK Leśnica. Głównym sponsorem imprezy była firma GAZ-SYSTEM S.A. Wspomogli nas również: Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Leśnickie Centrum Medyczne – Pan Piotr Matheja, firma Feljan S.C. z Raszowej – Feliks J., Kita M oraz Konsulat w Opolu. Leśnicka Majówka odbyła się pod patronatem medialnym Tygodnika Regionalnego Strzelec Opolski.

Pierwszym punktem programu było postawienie drzewka majowego (Maibaumu) przed Domem Spotkań DFK. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy pod przewodnictwem Jacka Zganiacza. 

Drzewko nieśli członkowie Grupy Śpiewaczej Frohsinn oraz mężczyźni. Przybyłych gości powitali przewodniczący Koła TSKN Leśnica Hubert Mincer, Burmistrz Łukasz Jastrzembski oraz były poseł Helmut Paisdzior. Po postawieniu i poświęceniu drzewka odbył się uroczysty przemarsz z orkiestrą do parku miejskiego w Leśnicy. 

W stodole biesiadnej odbyła się część artystyczna, którą prowadził Leonard Malcharczyk. Dla publiczności wystąpiły grupy z terenu Gminy Leśnica: Orkiestra Dęta Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy, mażoretki Mini Słoneczka, Słoneczka i La Bella, grupy Marlenki, Mini Entropia i Entropia, Studio Wokalne Bis oraz Grupa Śpiewacza Frohsinn. Odbyły się także występy zaproszonych gości. Zaprezentowali się Dominika i Janusz Żyłka oraz kabaret „Żuk”. Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują wszystkim występującym oraz ich Rodzicom.

Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Bis. Organizatorzy zapewnili także atrakcje dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne.

Zobacz zdjęcia - postawienie Drzewka Majowego i przemarsz z orkiestrą

Zobacz zdjęcia - występy artystyczne

Zobacz zdjęcia - wesołe miasteczko i stoiska gastronomiczne

Zobacz zdjęcia - zabawa taneczna

Gaz Logo.jpeg Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. 

W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław i Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle, których trasa będzie przebiegać przez obszar Gminy Leśnica.

Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Górnego i Dolnego Śląska. Gminy, na terenie których zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

 Gazociągi relacji: Zdzieszowice – Wrocław i  Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe.Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycjom  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-kedzierzyn-kozle/.

Budowa gazociągu relacji Zdzieszowice-Wrocław planowana jest także do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.